Quy Trình – Tổng Quan

I. QUY TRÌNH.

Thế mạnh của ROTOO là quy trình sáng tạo mang tính chiến lược đem đến những giải pháp hiệu quả. Chúng tôi sử dụng đa dạng các công cụ để thấu hiểu mục tiêu, biến ý tưởng thành hiện thực.

 

II. TỔNG QUAN.

1. TẦM NHÌN.

Hướng tới mục tiêu sẽ trở thành một nhà sản xuất và cung cấp các dịch vụ bán hàng với các loại sơn trang trí, vật liệu chống thấm và các phụ gia xây dựng chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam. Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường.

2. SỨ MỆNH.

* Hướng đến mục tiêu sẽ trở thành một nhà sản xuất và cung cấp các dịch vụ bán hàng với các loại sơn trang trí, vật liệu chống thấm và các phụ gia xây dựng chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam.

* Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

* Con người và các tôn chỉ: Xác định con người làm lên sức mạnh cốt lõi, Công ty thống nhất xây dựng một môi trường làm việc mang đậm nét riêng biệt của Công ty.

* Công nghệ: Tập trung đầu tư công nghệ mới, đảm bảo mọi dây truyền sản xuất sử dụng công nghệ hiện đại nhất: Đồng bộ, khép kín, có giải pháp xử lý triệt để chất thải nguy hại, thân thiện môi trường, an toàn với công nhân sản xuất và người tiêu dùng.

4. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU.

ROTOO đảm bảo tính thống nhất khi lên ý tưởng truyền thôn cho chiến dịch dựa trên nền tảng thương hiệu và ý tưởng lớn đã được đặt nền móng qua các thời kì.

5. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU.

* Ngoài quản lý hình ảnh thương hiệu, nhưng giờ đây quản trị thương hiệu đã trở nên năng động hơn.

* ROTOO quản lú giá gị thị trường và sức cạnh tranh của hãng trên thương trường.

Có thể bạn quan tâm